Aanpak

Versterken van innovatiekracht

Onze aanpak is gericht op het versterken van de innovatiecultuur binnen een organisatie. Daarbij staat het effectief benutten van ons idee management platform centraal.

Hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk medewerkers hun kennis en kunde met elkaar delen? Meedenken? Hoe kunnen onze klanten en/of partners bijdragen met hun ervaringen? Hoe meer verbinding, perspectieven en denkkracht, des te groter de kans op een grote uitstroom aan nieuwe ideeën voor verbetering. Voor meer Innovatiekracht.

Om tot deze resultaten te komen speelt het model Versterken van Innovatiekracht (van Jeff Gaspersz, uit Dagelijks Innoveren) een centrale rol.

Belangrijkste aandachtspunten

Eigenaarschap en verantwoordelijkheid

Het creëren van een goed innovatieklimaat is de eindverantwoordelijkheid van het bestuur c.q. directie. Maar het zijn uiteindelijk de bijdragen van de medewerkers tezamen de sterkte bepalen van de  innovatiekracht van uw organisatie.

Sponsors / Moderators

Bij de introductie en het borgen van idee management zijn sponsors vanuit alle lagen van uw organisatie onmisbaar. Vooral sponsors op de werkvloer maken het verschil. Motiveren om mee te doen is hierbij het toverwoord.

Communicatie

Bekendheid en weten wat er allemaal kan en mag. Een goed uitgedachte en uitgevoerde marketing communicatie strategie is één van de meest belangrijke randvoorwaarden van succes.

Stap 1

Kennismakings-gesprek

In een vrijblijvend consult verkennen wij samen met u onder meer uw actuele innovatieklimaat, de mogelijke verbeteringen en de rol die idee management hierin kan spelen.

Stap 2

Afstemming taken en investeringen

Op basis van het eerste consult doen wij u een voorstel hoe Novigi u kan helpen om de innovatiekracht van uw organisatie te versterken. Daarbij ligt het accent op het optimaliseren van uw idee management proces.

Stap 3

Op weg naar de Introductie

Na overeenstemming adviseren wij u bij de benodigde organisatorische activiteiten, de introductiestrategie en het inrichten van het idee management platform. We dragen daarbij de nodige kennis over aan uw innovatieteam.

Stap 4

Lancering van uw eerste uitdaging

Afhankelijk van uw wensen en interne mogelijkheden helpen wij uw innovatieteam bij de voorbereiding en uitvoer van de eerste idee campagne op het platform.

Stap 5

Aanscherpen en borgen van proces

Op basis van de eerste ervaringen stemmen wij verder het inbedden van idee management als onderdeel van uw innovatiecultuur verder af. De uiteindelijke frequentie daarvan bepaalt u zelf.

Hoeft ICT dan niets te doen?

De rol van ICT is tot een minimum beperkt. Het helpen bij de realisatie van de -optionele- Single Sign On functie van het platform is vaak de enige activiteit waar ICT prima in kan bijdragen. Het toetsen van de beveiligingsaspecten is een mogelijk andere activiteit.