Juist in deze Corona crisis:

Idee Management 

voor het effectief en snel oplossen van uw urgente uitdagingen

In deze crisis hebben veel zorgorganisaties nieuwe, veelal nog onbekende, uitdagingen die om een snelle oplossing vragen. Veel denkkracht en creativiteit is essentieel.

Via Novigi krijgt u op zeer korte termijn (soms al binnen 1 dag !) de beschikking over een idee management platform waarmee u zoveel mogelijk medewerkers en/of andere stakeholders kunt betrekken om met elkaar die slimme oplossingen te vinden. Maar ook om reeds gevonden oplossingen met elkaar te delen.

Idee Management in de zorg

Het belang van innovatie

We worden steeds ouder en de bevolking neemt toe. Steeds meer mensen hebben zorg nodig. In combinatie met een steeds weer terugkerend tekort aan personeel en financiële middelen betekent dit dat organisaties in de zorgsector vele uitdagingen kennen. De belangrijkste:

Hoe houden we de kwaliteit van zorgverlening aan cliënten minimaal op peil, of sterker nog, hoe kunnen we deze verder verbeteren?

En hoe zorgen we voor plezier en het uitbannen van stress bij medewerkers in het uitoefenen van hun professie? Voor meer instroom en een minimale uitval van medewerkers?

Innoveren lijkt een must om deze uitdagingen aan te gaan. Zeker als je bedenkt dat het vergroten van het aantal arbeidskrachten en de toename van financiële middelen helemaal geen vanzelfsprekendheid zijn.

In de praktijk

MeanderConnect

Novigi helpt de MeanderGroep om idee management als onderdeel van haar ‘dagelijkse innovatiecultuur’ op de kaart te zetten, waarbij de introductie en gebruik van ons idee management platform een centrale rol speelt.

In de praktijk

National Health Service

​Zowel het Ministerie van Gezondheid als diverse instellingen binnen de zorgsector in de UK, de zogenaamde National Health Security Trusts, maken gebruik van het Idee Management Platform van Crowdicity.

Voordelen
Idee Management,

  • Vergroot de ideeën oogst.
  • Verbeter innovatiekracht.
  • Verbind medewerkers, o.a. door co-creatie.
  • Breng projectinitiatieven samen.
  • Toets beleidsplannen en/of scherp ze aan.
  • Ontdek talent binnen uw organisatie.
  • Verbeter klant loyaliteit door open innovatie.

Versterken innovatiekracht

Innovatiecultuur als succesfactor

Samen innoveren en vooruitgang boeken. Dit motiveert en stimuleert medewerkers om gedreven met hun werk bezig te zijn. En cliënten ervaren daardoor uiteindelijk een goede zorgverlening. Ieder dag opnieuw.

De invoering van idee management als onderdeel van meer innovatiekracht is hierin een belangrijke stap.  Maar nog niet voldoende. Het gaat namelijk ook om het stimuleren van het innovatiegedrag. Het creëren van de innovatiecultuur. Dat betekent dat iedereen het besef heeft dat zijn of haar kennis en ervaring helpt bij het zoeken naar verbetering. Samen leren van dagelijkse praktijkervaringen, elkaar continue versterken, ideeën combineren, benutten van reeds bewezen oplossingen van anderen. Verbinden. Iedere dag opnieuw.

U heeft de kennis en kunde in huis

En Innoveren betekent overigens niet dat u op zoek moet naar dé innovatie van het jaar. Zeker niet. Juist vele ideeën die zorgen voor kleine verbeterstapjes liggen vaak voor het oprapen bij uw medewerkers. Zij weten samen vaak het beste hoe uw organisatie goed kan functioneren.  In het verlenen van zorg aan cliënten, in het aanscherpen van werkprocessen, in samenwerkingen, in beleid, en ga zo maar door.  En juist het bijdragen van zoveel mogelijk medewerkers aan deze kleine verbeteringen zorgen voor een ideaal innovatieklimaat.

Wat we leveren

Idee Management platform

Het centraal beschikbaar stellen van een idee management platform vormt in onze visie de basis voor meer innovatiekracht. Het stimuleert en structureert de dagelijkse instroom, doorstroom én uitstroom van ideeën.

Waarbij we helpen

Zorgen dat iedereen meedoet

Het meedenken van zoveel mogelijk medewerkers, partners of cliënten aan uw uitdagingen is geen vanzelfsprekendheid. Wij helpen organisaties bij een succesvolle introductie én het borgen van idee management.