Klanten

Het Idee Management Platform van Crowdicity, dat Novigi in Nederland vertegenwoordigt, kent wereldwijd vele klanten in diverse branches.

Onze focus in Nederland is gericht op het helpen van middelgrote en grote organisaties in de zorgsector, maar ook in andere branches hebben we kennis en ervaring bij de invoering van het idee management proces.

MeanderGroep

De MeanderGroep is een grote thuiszorgorganisatie waar op veel niveaus veel kennis en kunde in huis is. Echter, men was vaak op veel verschillende locaties bezig met projecten (verbeteringen/vernieuwingen), zonder dit van elkaar te weten. Naast de overlap kon men elkaar in deze projecten ook niet versterken. Een verspilling van tijd, energie en kosten. Maar ook het missen van een enorm potentieel aan praktische kennis en kunde was daarvan het resultaat.

Met het initiatief MeanderConnect gaat daar verandering in komen. Medewerkers krijgen via het idee management platform inzicht in lopende projectinitiatieven. Maar ook nodigt de MeanderGroep haar medewerkers nadrukkelijk uit om nieuwe ideeën met elkaar te delen en te verrijken. Of om beleidsvoornemens te toetsen aan de praktijk. Het platform zorgt voor verbinding, waarbij iedereen kan meedoen. Het zorgt uiteindelijk voor meer tevreden medewerkers, managers en klanten.

Novigi helpt de MeanderGroep om idee management als onderdeel van haar ‘dagelijkse innovatiecultuur’ op de kaart te zetten, waarbij de introductie en gebruik van ons idee management platform een centrale rol speelt.

National Health Security (UK)

Zowel het Ministerie van Gezondheid als diverse instellingen binnen de zorgsector in de UK, de zogenaamde National Health Security Trusts, maken gebruik van het Idee Management Platform van Crowdicity. Het platform dat Novigi in Nederland vertegenwoordigt.

Het doel van het gebruik van ons platform is dat het ook hen in staat stelt medewerkers met elkaar in verbinding te brengen. En dat varieert van medewerkers binnen een trust van een paar duizend medewerkers tot de gezamenlijke community van alle medewerkers in de zorg in de UK.

Naast de Zorgsector kent het Crowdicity platform nog een groot aantal andere sectoren waar het platform succesvol in gebruik is genomen.

Ons platform is ook in gebruik bij