X

Menu

Over ons / aanpak

Novigi is partner/reseller in Nederland van Crowdicity, een platform dat wereldwijd in gebruik is bij vele profit en non-profit organisaties.  Naast onze kennis van Crowdicity helpen wij organisaties bij het inbedden van het idee management proces om de denkkracht van medewerkers, partners én klanten optimaal te benutten. De innovatiekracht significant te versterken!

De 1e stap van onze aanpak bestaat uit een vrijblijvend consult waarin we naast de -structuur en innovatiecultuur ook de mogelijke ervaringen rondom het genereren van ideeën van uw organisatie willen inventariseren. Deze kennis benutten we om samen met u een eerste afweging te maken of met behulp van een platform uw idee management proces een zeer sterke, positieve impuls kan krijgen.

Op het moment dat ons platform Crowdicity hierbij past, helpen wij bij het activeren van het platform voor uw organisatie en het lanceren en managen van uw eerste ideeën campagne. Vervolgens kunnen de consultants van Novigi u naar keuze op afroep ‘blijvend’ ondersteunen bij de opeenvolgende uitdagingen.

Mocht er aanvullende expertise nodig zijn bij de optimale inbedding van het idee management proces bij uw organisatie, dan introduceren wij graag één van de experts uit ons netwerk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan consultants op het gebied van verbeteren creativiteitsprocessen, business development of (marketing)communicatie.

activeren

Activeren platform

Ons idee management platform Crowdicity wordt geleverd als Software as a Service (SaaS model) via een zeer gerenommeerd datacenter in de UK, met de best mogelijke beschikbaarheid en beveilingsprotocollen. Hierdoor is het ‘technisch’ live brengen van het platform voor onze klanten zeer eenvoudig te realiseren.

Wij zorgen ervoor dat uw Idee Management omgeving als domeinnaam beschikbaar komt. Vervolgens gaan we samen met uw mensen in een sessie de layout van het platform, inclusief een voorbeeld e-mailtemplate, afstemmen op uw huisstijl. Wilt u hulp om het platform te integreren in uw Intranet of juist op uw externe website? Of wilt u Single Sign On (SSO) voor uw gebruikers activeren? Dan helpt Novigi u om dit in te stellen.

Voor de eindgebruiker van het idee management platform is geen training noodzakelijk, anders dan eventueel een eenvoudige instructie zoals een  bedrijfsspecifieke FAQ pagina in het platform activeren. Voor de beheerders kunt u eventueel wel kiezen voor een training on the job scenario, waarbij wij uw beheerders praktisch wegwijs maken in de diverse opties van het beheermenu. Meest voor de hand liggende optie hiervoor is dat Novigi samen met uw team een eerste ideeën campagne opzet en begeleidt.

kostenstructuur

Eerste ideeën campagne

Een eerste ideeën campagne (pilot) waarin we samen met u een eerste uitdaging lanceren en uitvoeren vormt na het activeren van het platform vaak een belangrijke vervolgstap. Naast de ideeënoogst die een dergelijke pilot oplevert, vorm deze praktische invulling een goede kennisbron om het verdere verloop van het inbedden van idee management te bepalen. En ook een praktische mogelijkheid om de beheersmogelijkheden met de vele instellingen te leren kennen en te benutten.

De activiteiten welke u van Novigi kan verwachten tijdens deze fase zijn onder meer:

– Opzetten uitdaging in Crowdicty, instellen workflow.
– Bepalen communicatie strategie, promotie bij deelnemers.
– Ondersteuning moderator(s).
– Analyse, evaluatie, borging gebruik.

training

Support op afroep

Na de uitvoering van uw eerste idee campagne hebben wij daar waar gewenst de kennis overgebracht aan de functioneel beheerder(s) van uw platform.

Is er slechts sprake van een eenmalige campagne, dan is deze kennisoverdracht tijdens de eerste (pilot) campagne eventueel niet noodzakelijk. Maar wilt u het idee management daadwerkelijk inbedden in uw organisatie, dan verwachten wij dat u nog vele idee campagnes met behulp van ons platform gaat invullen. Afhankelijk van bijvoorbeeld beschikbare tijd en skills van uw medewerkers zijn onze consultant op afroep beschikbaar om u te helpen bij het zo optimaal benutten van de mogelijkheden van het platform. En uiteraard om te klankborden voor de meest ideale invulling van uw idee campagnes.

ict-project

Aanvullende expertise

Idee management vormt bij alle soorten innovatieprocessen een belangrijke eerste stap. Binnen idee management zelf zijn er al veel processen denkbaar waar aanvullende expertise mogelijk is. Denk aan het stimuleren van creativiteit bij de inbreng van ideeën, maar ook bij het beoordelen van ideeën. De wijze van waarderen van de inbreng van deelnemers. De communicatie tijdens alle stadia van een idee campagne. En ga zo maar door.

Maar ook voordat u een uitdaging uitzet is expertise denkbaar. Welke uitdagingen spelen er binnen onze organisatie? En welke kan ik het beste voorleggen en aan wie? Of juist expertise om u te helpen bij de belangrijke stap; hoe gaan we de beste ideeen implementeren en/of tot uitvoer brengen? Voor deze realisatie van uw beste ideeen, is het type uitdaging van belang. Gaat het om een productinnovatie? Dan is er andere expertise denkbaar dan de invoer van een nieuw gekozen intern werkproces. Of dan bij het vertalen van de uitkomsten van een marktonderzoek onder uw ketenpartners naar een nieuwe partnerstrategie. Of dan bij het invoeren van een nieuwe marktstrategie.

Daar waar mogelijk en gewenst brengt Novigi u in contact met de experts die hier een bewezen trackrecord in hebben. Onze rol hierbij is dus bemiddelend en adviserend.