Platform

Kernfuncties

Zonder instroom, doorstroom én uitstroom van goede ideeën, geen innovatie. Anders dan een intranetsite of centrale ideeënbus is ons Idee Management Platform van Crowdicity er speciaal op gericht om deze flow te ondersteunen.

Instroom

Idee Campagnes

Via de optie ideecampagnes kunt u op het platform uw gewenste innovatiefocus ondersteunen. Het belang van de campagne duidelijk communiceren. U nodigt deelnemers uit om mee te doen en herhaalt hierin het belang van hun bijdrage. Bij voorkeur ondersteunt door andere promotiemiddelen.

Binnen campagnes bepaalt u onder meer de stadia, de wijze van selecteren, de campagneduur en de betrokken moderators. Al dan niet ondersteunt door afbeeldingen en video(‘s).

Ideeën vangen

Voordat men een idee deelt, geeft u de deelnemer via het platform inzicht wat het proces is. Van instroom tot uitstroom. Denk aan vragen als; hoe vindt de selectie plaats? Wat is de duur? Wat gebeurt er als mijn idee is gekozen?

Het invoeren van een idee kan met ondersteunende afbeeldingen, documenten, websitelinks en/of video’s. Via flexibele ideeformulieren ondersteunt het platform de juiste focus van uw uitdaging. Het formulier kan per campagne verschillen. Maar ook per stadium binnen een campagne kunt u optioneel extra vragen of invulvelden aan het formulier toevoegen.

Doorstroom

Selecteren

Op basis van de door u vooraf bepaalde criteria kunt u ideeën laten doorstromen. Kiest u voor stemmen door alle medewerkers? Of kan alleen een panel ‘exclusief’ stemmen en selecteren op vooraf bepaalde haalbaarheidsvariabelen? Of kiest u in een campagne juist een combinatie van beide? Het kan allemaal.

Bij het stemmen biedt het platform u diverse opties zoals via likes, blind voting, een 5-sterren systeem, een puntenscore (met optioneel een maximum aantal uit te reiken punten per deelnemer) of scorecards met diverse criteria waarop een idee kan scoren.

Verrijken

Experts of collega’s uit de praktijk kunnen een idee verrijken met eigen ervaringen of inzichten. Hierdoor groeit vaak de waarde van een idee.

Of deelnemers en moderators ideeën kunnen verrijken is per stadium instelbaar. Dan kan al bij de eerste publicatie van een nieuw idee of juist pas in een volgend stadium van een campagne. De moderator heeft naast het commentaarveld nog een aantal extra functionaliteiten ter beschikking. Denk dan aan het labelen van een idee of commentaar, het doorzetten van een idee of zelf het idee verplaatsen naar een andere campagne als het daar beter tot zijn recht komt.

Uitstroom

Realiseren

Het motiveert de indiener van een idee, maar zeker ook alle deelnemers als u via het platform aan iedereen terugkoppelt wat er is gebeurd met geselecteerde ideeën. Het platform kent daarvoor vooral informatiefuncties. Bijvoorbeeld via aparte community pagina’s, blogs of integraties met (interne gerichte) social media.

Voor project gelieerde functionaliteiten zoals testen, planning, prototyping e.d. is het idee management platform niet bedoeld.

Beheren

Met de invoer van Idee Management begint de opbouw van een enorme schat aan kennis voor uw organisatie. Een kennisbank met ideeën op basis van bijvoorbeeld thema’s en (idee)tags. Met daarbij ook inzicht in skills en kennis van alle deelnemers. In een oogopslag ziet u de meest populaire ideeën of de ideeën waar veel actuele interactie binnen de community is.

Uiteraard kunt u ideeën die u niet in eerste instantie heeft gebruikt, later alsnog in het stroomproces terugbrengen.

Evalueren

Via de analyse functies van het platform krijgt u inzicht in de voortgang en resultaten van het idee management proces binnen uw organisaties. Dat kan per campagne of juist als totaal. Naast grafieken en tabellen kent het platform ook een exportfunctie om bijvoorbeeld in BI tools of via Excel verdere analyses te maken.

Overige kenmerken platform

Mobiel

Ons idee management platform is een zogenaamde responsive systeem, waarbij de applicatie ook op uw mobiel de juiste gebruikersinterface toont. Waar u ook bent en met welke device u ook werkt, met de juiste toegangsrechten hebben de deelnemers aan uw community overal toegang om te participeren met uw uitdagingen.

Open of gesloten Innovatie

Ons idee Management Platform platform kunt u openstellen voor alleen uw medewerkers. Maar ook kunt u met het platform een open community ondersteunen. Denk aan het betrekken van uw klanten en/of partners bij uitdagingen. Daarbij maken integraties met social media als Google+, Facebook en LinkedIn het laagdrempelig voor potentiele deelnemers om zich aan te melden.

Herkenbaar en gebruikersvriendelijk

Zonder programmeerwerk verandert het platform in de stijl die past bij de huisstijl van uw organisatie. Kleurschema’s, achtergronden, logo’s, banners en buttons. Een eigen CMS systeem waarmee u pagina’s toevoegt aan uw platform. Het is allemaal mogelijk. De structuur en opzet van de schermen is intuïtief en komt overeen met de gangbare social media platformen. Het platform is laagdrempelig voor gebruikers om er mee aan de slag te gaan.

Veilig in de Cloud

Ons idee Management platform draait in de Cloud, waarmee u zonder noemenswaardige ICT kennis en betrokkenheid snel aan de slag kunt. Het datacenter waar de database is geplaatst kent ISO gecertificeerde beveiligingsprotocollen, zodat de informatie rondom uw idee management processen goed beveiligd zijn voor oneigenlijk gebruik.