X

Menu

Toepassingen

Het social idee platform van Crowdicity is in gebruik bij een diversiteit aan klanten. Maar ook de wijze van toepassing van het platform is divers.

Bij innovatie-uitdagingen denkt men al snel aan het innoveren van producten en/of diensten. Maar waardevolle innovaties zijn juist op veel meer gebieden denkbaar!

Wat dacht u van de volgende? Interne proces en efficiencyverbeteringen afstemmen met uw medewerkers (sociale innovatie), verbeteren klantinteracties c.q. klantserviceprocessen. Interne co-creatie. Of juist ‘open innoveren’ op het gebied van product-, dienst- of procesverbeteringen met uw klanten, leden, partners of andere stakeholders. Innovatie in deze domeinen, hoe groot of klein ook van aard, levert vaak veel sneller en direct waarde op voor uw organisatie. Waarde op het gebied van betere (omzet)prestaties, klanttevredenheid, werkklimaat, marktpositie enzovoort.

Crowdicity in actie

Innovatiekracht is een van de meest begeerde eigenschappen van een onderneming. Wie in staat is steeds opnieuw betekenisvolle verbeteringen te realiseren, kan continu waarde blijven leveren aan klanten en andere stakeholders”
Jeff Gaspersz, Dagelijks innoveren
management

Open Innovatie

Uw klanten vormen het hart voor uw onderneming of instelling. En uw partners zijn vaak onmisbaar als het gaat om het bedienen van uw doelgroepen. Hen frequenter een stem geven bij uitdagingen waar uw organisatie voor staat, levert in ieder geval voordelen op als betrokkenheid en loyaliteit. Een versteviging van uw relaties.

Met ons platform kunt u als retailorganisatie bijvoorbeeld klantpanels uitnodigen en mee te denken aan een oplossing voor een probleem/uitdaging. Of bij het bedenken van een nieuwe dienst. Gemeenten kunnen naast het meer betrekken van hun medewerkers ook open innovatie toepassen naar burgers en/of belangenorganisaties. En ledenorganisaties hebben met het platform een instrument om alle leden veel frequenter te betrekken bij actuele uitdagingen. Dat levert niet alleen meer ideeën op, maar zorgt ook voor een grotere verbondenheid.

En natuurlijk zal niet iedere uitdaging of een stadium binnen een uitdaging zich lenen voor open innovatie. Maar dat is iets wat u perfect met ons ideeën platform Crowdicity kunt managen.

partners

Interne co-creatie

Kennis omtrent interne processen, betere manieren om het werk te doen, kansen voor product/diensten variaties en/of de toetreding tot nieuwe markten, is aanwezig bij uw medewerkers! Crowdicity helpt uw organisatie om deze kennis boven water te halen en te benutten.

Het platform zorgt dat de stroom aan e-mails, telefoongesprekken en vergaderingen met betrekking tot de uitdagingen van uw organisatie drastisch wordt beperkt. Sterker nog. Door de dynamiek en de fun van het Crowdicity platform zijn veel meer medewerkers sneller betrokken. Uw ideemanagement proces is transparant en de doorlooptijd van een idee naar realisatie is snel en veel effectiever. Bovendien bouwt u een schat aan kennis op en ontdekt u ook nog eens eerder de talenten die bij uw organisatie werken.

Klanten

Ondersteuning change management

Ons platform is uitstekend toe te passen om veranderingen bij interne processen gevoed vanuit uw eigen medewerkers toe te passen. Al dan niet als onderdeel van uw LEAN werkmethodiek. Het ondersteunt de cultuur en werkwijze waarin medewerkers meehelpen aan kwaliteitsverbetering, verbeteren van de doorlooptijd en het verbeteren van diensten en producten.

Bij het zoeken naar procesverbeteringen is het Crowdicity platform zonder meer een krachtig instrument om zoveel mogelijk resultaat uit de eigen organisatie te halen. Als uit de Analyse fase een beeld is ontstaan van een probleem / uitdaging, kan men deze in Crowdicity opvoeren als uitdaging en medewerkers uitnodigen om te participeren voor suggesties ter verbetering. Dat kunnen medewerkers zijn uit de eigen betrokken afdeling, maar ook die van een zelfde of vergelijkbare afdeling van een andere vestiging. Waar dan ook ter wereld!

Met het platform kan een medewerker zijn of haar idee voor verbetering vastleggen. Ongeacht tijdstip of plaats waar men zich bevindt. Medewerkers kunnen commentaar of ervaringen op een idee inbrengen, suggesties en ideeën liken en uiteindelijk mogelijke (virtuele) teams vormen om de beste suggesties tot verbetering te evalueren en te kiezen.

medewerkers

Marktonderzoek

Met Crowdicity krijgt u snel antwoord op uw vragen van uw partner of klanten. Meer diepgaandere en betekenisvolle discussies omtrent uw ideeën over product- of dienstconcepten.  Denk daarbij zelfs aan co-creatie. Crowdicity geeft  de mogelijkheid om tegelijkertijd een aantal researchvragen aan uw ‘crowd’ voor te leggen. Daarbij kunt u de doelgroepen per onderzoeksonderwerp laten variëren.

logo-crowdicity

Klantvoorbeelden

Het Crowdicity platform is gelanceerd in de UK en inmiddels in gebruik bij diverse organisaties. In Nederland zijn bekende gebruikers Het Havenbedrijf Rotterdam en PGGM&Co.  Crowdicity is meertalig in te zetten en kent tevens een Nederlandstalige gebruikersinterface. Novigi is trots om Crowdicity als partner voor de Nederlandse markt te vertegenwoordigen.

Meer informatie over Crowdicity